Cicero

CICERO Senter for klimaforskning er en privat, frittstående forskningsstiftelse som driver forskning, utredning, rådgiving og informasjon om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og klimapolitikk.

CICERO ble opprettet av regjeringen i 1990 for å styrke det nasjonale forsknings- og utredningsarbeidet på området. Et av hensynene bak opprettingen var å bedre det faglige underlaget for norske myndigheter ved utforming og gjennomføring av internasjonale klimaavtaler. CICERO er gitt en spesiell nasjonal oppgave knyttet til informasjon og forskningsformidling. 

Om lag 65 forskere driver med forskning som er tverrfaglig og omfatter blant annet forskning omkring klimasystemet, utslippsreduksjoner og kostnader, klimaomstilling, klimapolitikk, internasjonale avtaler og klimaendringer i Arktis. 

CICEROs forskere har de siste årene deltatt i Miljøverndepartementets delegasjon til de internasjonale klimaforhandlingene. CICERO følger også forhandlingene som observatører – og har gjennom flere år arrangert utstillinger og side events under forhandlingene. 

Artikler fra Cicero

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
På plass i Framsenteret

På plass i Framsenteret

Etter nesten fire år i midlertidige lokaler er BarentsWatch igjen på plass som leietaker i Framsenteret i Tromsø.

Etter endt eksperiment fryses rekelarvene ned og brukes i senere undersøkelser. Foto: IRIS.

Tidsreise i akvariet

I Stavanger forsøker forskere å finne ut hvordan livet i havet vil fortone seg for reker og koraller i framtiden.
Kan vi satse på at gjødsling med jern kan føre til økt vegetasjon som kan binde karbon i flere hundre år i dyphavet. Her ser vi oppblomstring av fytoplankton utenfor kysten av Argentina. Illustrasjon: Wikimedia Commons.

Havgjødsling som klimatiltak

I mange havområder er mangel på jern en begrensende faktor for algevekst. Tilførsel av jern har vist seg å føre til oppblomstring av alger, noe som gir økt opptak av CO2.
Flere artikler fra Cicero