Utenriksdepartementet

Artikler fra Utenriksdepartementet

Norges maritime grenser

Norges maritime grenser

Som kyststat har Norge rettigheter til ressurser i havet. Våre maritime grenser er beregnet i samsvar med FNs Havrettskonvensjon.
Samarbeid skal gi renere hav

Samarbeid skal gi renere hav

En rekke aktører samler seg under prosjektet Circular Cleanup for å lage løsninger rundt forsøplingen av havet.
Plast i havet er eit internasjonalt miljøproblem

Plast i havet er eit internasjonalt miljøproblem

Vi veit det er mykje plast i havet, men vi veit ikkje nok om korleis han oppfører seg og påverkar økosystema. Det blir forska på dette både i Noreg og i utlandet.

Norsk arktisk landjord. Her fra Hamningberg i Finnmark. Foto: Alf M. Sollund.

Hva er Arktis?

Arktis er området rundt Nordpolen. Men eksakt hvilket område Arktis omfatter, finnes det ikke en enkel avgrensing på. Det finnes flere.
Flere artikler fra Utenriksdepartementet