Utenriksdepartementet

Artikler fra Utenriksdepartementet

Polhavets grenser trekkes opp

Polhavets grenser trekkes opp

 Flere arktiske kyststater har sendt inn sine forslag til avgrensninger i Polhavet.
Ny avtale om fiske i Polhavet. Foto: Havforskningsinstituttet.

Fiskeriavtale for Polhavet

10 land har undertegnet en avtale mot uregulert fiskeri i Polhavet.

Havets sju soner

Havets sju soner

Innenfor disse defineres kyststatenes rettigheter.
Norges maritime grenser

Norges maritime grenser

Som kyststat har Norge rettigheter til ressurser i havet. Våre maritime grenser er beregnet i samsvar med FNs Havrettskonvensjon.
Flere artikler fra Utenriksdepartementet