Utenriksdepartementet

Artikler fra Utenriksdepartementet

Samarbeid mot fiskerikriminalitet

Samarbeid mot fiskerikriminalitet

Kystnasjoner får nå et felles verktøy for å bekjempe fiskerikriminalitet. 

Fra nødmelding til redningsaksjon

Fra nødmelding til redningsaksjon

Hovedredningssentralen (HRS) tar imot nødmeldinger og koordinerer redningsaksjoner. Hvor havariet finner sted, har betydning for hvor raskt, og hvor mye ressurser som kan settes inn.

Trangere om plassen for arktiske fiskearter

Trangere om plassen for arktiske fiskearter

Et nytt fiskeatlas for arter i Arktis gir ny innsikt om Polhavet som økosystem.

Polhavets grenser trekkes opp

Polhavets grenser trekkes opp

 Flere arktiske kyststater har sendt inn sine forslag til avgrensninger i Polhavet.
Flere artikler fra Utenriksdepartementet