Nærings- og fiskeridepartementet

Artikler fra Nærings- og fiskeridepartementet

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Trafikken mellom merdene

Trafikken mellom merdene

All oppdrettsfisk i Norge er om bord i en brønnbåt minst tre ganger i livet.

Nye fangstbare arter

Nye fangstbare arter

Nye arter i norske farvann kan enten sees på som en ny verdifull ressurs, eller være en uønsket gjest som skal utryddes.

Nye tiltak i kampen mot PD

Tiltak i kampen mot PD

Regjeringen vil skjerpe sykdomsbekjempelsen i oppdrettsnæringen med PD-soner langs kysten vår. Oversikten finner du allerede i tjenesten Fiskehelse.
Flere artikler fra Nærings- og fiskeridepartementet