Klima- og miljødepartementet

Artikler fra Klima- og miljødepartementet

Digitaliserer forvaltningsprosessen

Digitaliserer forvaltningsprosessen

I arbeidet med stortingsmeldinger om norsk havforvaltning vil Arealverktøyet nå være en nyttig tjeneste for flere aktører.

Mange gjør en innsats for kystkulturen

Mange gjør en innsats for kystkulturen

Alt fra privatpersoner til departementer samarbeider for bedre å ta vare på kulturminner langs kysten.

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Kunnskapsbasert havforvaltning

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. En enklere oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Flere artikler fra Klima- og miljødepartementet