Klima- og miljødepartementet

Artikler fra Klima- og miljødepartementet

Mange gjør en innsats for kystkulturen

Mange gjør en innsats for kystkulturen

Alt fra privatpersoner til departementer samarbeider for bedre å ta vare på kulturminner langs kysten.

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Kunnskapsbasert havforvaltning

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. En enklere oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Tiltak mot marint plastsøppel

Tiltak mot marint plastsøppel

– Det breie frivillige engasjementet for å rydde og førebygge forsøpling er viktig, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Flere artikler fra Klima- og miljødepartementet