Klima- og miljødepartementet

Artikler fra Klima- og miljødepartementet

Kunnskapsbasert havforvaltning

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. En enklere oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Tiltak mot marint plastsøppel

Tiltak mot marint plastsøppel

– Det breie frivillige engasjementet for å rydde og førebygge forsøpling er viktig, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Mest plast på havbotnen

Mest plast på havbotnen

Det viktigaste tiltaket for å redusere marin plastforureining, er å hindre at ny plast hamnar i havet.

Illustrasjonsbilde: Eni Norge.

- Et arealverktøy for myndigheter og næringsliv

Sammen med BarentsWatch utvikler Regjeringen nå digitale kart med detaljert oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Flere artikler fra Klima- og miljødepartementet