Forsvarsdepartementet

Artikler fra Forsvarsdepartementet

Satellitter mot ulovlig fiske

Satellitter mot ulovlig fiske

I kampen mot ulovlig fiske gir satellittdata mengder med nyttig informasjon.

Sjef FD IV Kontreadmiral Elisabeth Natvig signerte for Norge på en avtale om utvikling og videre drift av MARSUR-programmet (Foto: Hans Jørgen Johansen, Utenriksdepartementet)

Europeisk nettverk for maritim overvåkning

Forsvarsdepartementet signerte 11. oktober en avtale om oppbygging av et europeisk nettverk for maritim overvåkning (MARSUR)
Flere artikler fra Forsvarsdepartementet