Samferdselsdepartementet

Artikler fra Samferdselsdepartementet

Få bølgevarsel for din egen seilingsrute

Få bølgevarsel for din egen seilingsrute

Sjøfarende kan nå gjennom tjenesten Bølgevarsel tegne sin egen rute.

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Elektrifisering gir meir miljøvenleg kyst

Elektrifisering gir meir miljøvenleg kyst

Stadig meir maritim transport og infrastruktur byter ut fossile drivstoff med straum. Det reduserer klimagassutsleppa og kan betre luftkvaliteten lokalt. 

Selvgående fartøy kommer snart

Selvgående fartøy kommer snart

Autonome skip er på vei til norske farvann. -  Resultatet kan bli at gods overføres fra vei til sjø, og en styrking av næringsklynger og norsk sjøfart.
Flere artikler fra Samferdselsdepartementet