Havner avsluttet

Tjenesten Havner blir omarbeidet i samarbeid med Kystverket. Inntil videre kan vi henvise til oversikten over type havner som finnes som kartlag på kystinfo.no.

Åpen AIS vises i flere av våre tjenester, eksempelvis Bølgevarsel, ArcticInfo og FiskInfo.