Illustrasjonsfoto: Kystverket.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Vi trenger en juridisk rådgiver

Arbeidet vil inkludere IT-sikkerhet, personvern, operativt samvirke mellom etater og internasjonalt samarbeid.

Gjennom stillingen som jurist i BarentsWatch vil du få mulighet til å jobbe med komplekse juridiske spørsmål innenfor samfunnskritiske og innovative digitale tjenester.

Oppgaver vil blant annet omfatte: 

- Sikre at alle BarentsWatch sine tjenester oppfyller nødvendige krav til personvern og informasjonssikkerhet.

- Ansvar for offentlige innkjøp og kvalitetssikring av alle avtaleinngåelser.

- Holden oversikt over alle avtaler som BarentsWatch inngår.

- Bistå med å utvikle brukervilkår for de ulike tjenestene.

- Samarbeid med eksterne partnere. 

BarentsWatch er lokalisert i Tromsø, og vi har som formål å etablere og videreutvikle digitale tjenester for datadeling og samhandling på tvers av næringer og offentlighet. Et bidrag til at norske hav- og kystområde blir brukt og forvaltet på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte.

I tillegg til relevant arbeidserfaring, er våre ønsker:

- Kompetanse og erfaring innenfor personvern, informasjonssikkerhet og offentlige innkjøp

- Erfaring med bruk av IKT-verktøy

- God kjennskap til offentlig forvaltning

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG.

BarentsWatch er en avdeling under Kystverket. Les mer om stillingen her.