NIBIO

Artikler skrevet i samarbeid med NIBIO

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.

Sist endret: 29. november 2018

Alger - en del av fremtidens havbruk

Ressursene ligger der langs hele kysten, men alger til bruk i dyrefôr, gjødsel og til legemiddelindustrien er fortsatt på forskningsstadiet i Norge.

Sist endret: 08. desember 2015

Havbasert reiseliv på naturens premisser

Ville kartlegge kunnskap om, holdninger til og aktiviteter i vernede områder langs kysten.

Sist endret: 18. april 2013