Miljødirektoratet

Artikler skrevet i samarbeid med Miljødirektoratet

På sporet av ukjende korallrev

Havet utanfor Midt-Noreg rommar langt meir korallar enn vi har visst om.

Sist endret: 04. april 2014

Iskanten – et sårbart sted med mye liv

Et produktivt belte med yrende liv i et ellers næringsfattig hav.

Sist endret: 08. januar 2014

Norskekysten bygges ned

Presset på kystnære områder her i landet øker mer enn i resten av Europa. 

Sist endret: 27. desember 2013

Skal beskytte isbjørnen

Vern av isbjørn - internasjonal avtale undertegnet i Moskva.

Sist endret: 05. desember 2013

Tolv nye Ramsar-områder

Tolv internasjonalt viktige våtmarksområder langs norskekysten har blitt skrevet inn på Ramsarkonvensjonens liste.

Sist endret: 16. juli 2013

Mindre miljøgifter langs kysten

Reduserte utslipp, rensetiltak og globale kjemikalieforbud har ført til at miljøtilstanden har blitt bedre mange steder. Samtidig tas det stadig i bruk nye miljøgifter uten at en kjenner konsekvensen for natur, dyr og mennesker.

Sist endret: 12. juli 2013

Treng handling mot marint søppel

Privatpersonar, næringsliv og myndigheiter må saman ta ansvar for at havet ikkje vert brukt som søppelbøtte.

Sist endret: 08. juli 2013

Miljødirektoratet opprettes

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat.

Sist endret: 01. juli 2013

Norskehavet forsures raskere enn andre hav

Klimaforskere har sammenliknet nye overvåkingsdata med data fra tidligere forskingstokt.

Sist endret: 26. juni 2013

Miljøet i Nordsjøen og Skagerrak skal forbedres

I forvaltningsplanen slås det fast at miljøtilstanden i disse havområdene fortsatt er bekymringsfull og på mange områder utilfredsstillende.

Sist endret: 26. april 2013