Omorganisering av havneoversikten

Oversikten har gått gjennom en omorganisering som i større grad gjenspeiler den reelle strukturen i havnene.

Gjennom den nasjonale havneoversikten til BarentsWatch kan de som har behov for detaljert informasjon om havnene, planlegger sine anløp på en enkel og effektiv måte.

En ny og forbedret versjon av tjenesten ble i oktober 2013 lansert på portalen. Oversikten omfatter informasjon fra havner langs hele kysten. Informasjon utvides fortløpende og nye havner legges til. Tjenesten er for større fartøy langs kysten, og omhandler offentlige havner, stamnetthavner og utpekte havner.

Nasjonal havneoversikt er et samarbeid mellom havnene, BarentsWatch, Norsk Havneforening, KS Bedrift Havn, Kartverket, Meteorologisk institutt og Kystverket. Et samarbeid som har endt i en landsdekkende tjeneste på nett.

Havneoversikten har gått gjennom en omorganisering av indre struktur som i større grad gjenspeiler den reelle strukturen i havnene. Dette gjør seg mest gjeldene for havneeierne som skal legge inn informasjon ved at informasjon om havnene blir samlet under sine havneforetak.

- Når vi får inn denne foretaksmodellen håper vi å få registrert alle havner i de forskjellige foretak/kommuner, også fiskerihavner, sier prosjektleder Eivind Rinde i BarentsWatch.  

Arbeidet med Nasjonal havneoversikt presenteres under årskonferansen i Ålesund 3. juni.