Følg med på aktiviteten i havnene og til sjøs med AIS. Foto: BarentsWatch.
Følg med på aktiviteten i havnene og til sjøs med AIS. Foto: BarentsWatch.

Havneoversikt med åpen AIS

Detaljert informasjon om havnene og kaienes fasiliteter til folk på sjøen og rederiene som planlegger anløp. I tillegg vises sanntidsinformasjon om fartøy (AIS).

Sammen med norske havner og Kystverket har BarentsWatch laget en nasjonal havneoversikt. Knyttet opp til Kystverkets AIS-nettverk kan brukere nå også følge skipstrafikken. Nettverket som nå inkluderes i tjenesten viser skipsbevegelser i sanntid.

Bruken av AIS (automatic identification system) er tilgjengelig for alle, men dataene er regulert under Norsk Lisens for offentlige data – NLOD. Det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang.

Fartøyenes posisjoner oppdaterer seg hvert minutt, og vi får posisjoner fra både Kystverkets landstasjoner og satellitter. Vi lagrer og viser spor for hvor fartøyet har kjørt de siste 24 timer. Distansesirkler vises for hvor langt et skip vil kunne bevege seg de neste 3-5-9 timer forutsatt samme fart som den har nå. Og vi bruker farger/ikoner for ulike typer fartøyer.

Kilde til informasjon

Data som publiseres elektronisk for offentligheten gjennom havneoversikten fra nå av, inkluderer AIS-data som Kystverket mottar gjennom egne mottakere, med unntak for data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter. Dette gjelder igjen for data fra fartøy innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen på Svalbard og vernesonen på Jan Mayen.

Flott innseiling til Myre havn. Illustrasjonsbilde: Kystverket.

Flott innseiling til Myre havn. Illustrasjonsbilde: Kystverket.

Havneoversikten vår er en tjeneste som ble lansert oktober 2013. Oversikten er en viktig kilde til informasjon om havnene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anløp. Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen.

Innholdet i havneoversikten er hentet fra Kystverkets Havnebase. Det er havnene selv som legger inn og oppdaterer innholdet for sin havn. Havner som ønsker hjelp til å oppdatere sin informasjon kan kontakte havnebase@kystverket.no.

Utvidet tjeneste

Endringer som inkluderer AIS er lagt inn i tjenesten ved relansering denne våren. I tillegg fjernet vi en del detaljer for beskrivelse av havnenes funksjoner, da data ikke blir vedlikeholdt godt.

Teknologi er tatt i bruk som gjør tjenesten mer brukervennlig og mobiltilpasset. Vi har laget et nytt og enkelt bakgrunnskart basert på Open StreetMap. Det nye kartet vil på sikt bli utvidet med mer havinformasjon som stedsnavn til sjøs, sjømerker, dybder o.l.

Fiskere med tilgang til tjenesten FiskInfo får ved innlogging i Havner se en utvidet/lukket AIS strøm.

Oversikten over havnene inkluderer:

  • Kontakt- og faktainformasjon fra havnenes eiere.
  • Informasjon om kapasitet, dybde- og bunnforhold og kailengder.
  • Karttjenester.
  • Fasiliteter som landstrøm, ferskvann og avfallshåndtering.
  • Søk etter havner og fartøy.

Skjermdump som viser hvordan fartøyene og havner presenteres i tjenesten. Trykk på valgt fartøy eller havn og informasjon om disse kommer opp i en kolonne til høyre.

Omfattende samarbeid

For at brukerne skal finne korrekt og detaljert informasjon, har vi fått hjelp fra hver enkelt havn. Oversikten omfatter informasjon fra havner langs hele kysten. Informasjon fra havnene utvides fortløpende og nye legges til. 

Oversikten er utviklet i tett dialog og i samarbeid med brukere, Havneforeningen, KS bedrift havn, Kartverket, Meteorologisk institutt og Kystverket. Hver havn er ansvarlig for sin informasjon, og Kystverket er dataforvalter.