- Det første stedet for havneinformasjon

Foto: Drammen havn.
Foto: Drammen havn.

BarentsWatch lanserer nå Nasjonal havneoversikt. Målet er å gjøre det enklere å planlegge anløp.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

- Det er ikke alltid vi har fastsatt hvor vi skal på forhånd, så dette er nok på sin plass.

Det sier Bernt Finnøy, kaptein hos Farstad Shipping til BarentsWatch. Blir det lagt inn informasjon knyttet til alle havner og kaier i Norge, er dette helt klart noe de har bruk for i hverdagen.

- For oss er en detaljert oversikt over dybder i havnene svært viktig, og vi har erfart at sjøkart ofte ikke er gode nok. 

Her finner du den nasjonale havneoversikten.

Detaljert informasjon

Brukerne av norske havner har behov for detaljert informasjon om havnene og de enkelte kaienes fasiliteter når de planlegger sine anløp. Gjennom den nasjonale havneoversikten i BarentsWatch er det mulig å tilfredsstille disse behovene på en enkel og effektiv måte.

Nasjonal havneoversikt er et samarbeid mellom havnene, BarentsWatch, Norsk Havneforening, KS Bedrift Havn, Kartverket, Meteorologisk institutt og Kystverket. 

Lansering for tjenesten var 29. oktober, og brukerne kan nå finne korrekt og detaljert informasjon fra hver enkelt havn. Hver havn er ansvarlig for sin informasjon, Kystverket er dataforvalter, og den nasjonale havneoversikten gjøres tilgjengelig gjennom barentswatch.no. Informasjon fra havnene utvides fortløpende og nye legges til.

Ønsker Nasjonal havneoversikt velkommen: F.v.: Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening, Dag Sem, Oslo havn og Rune J. Arnøy, Narvik havn. Foto: Johanne Solheim.

Ønsker Nasjonal havneoversikt velkommen: F.v.: Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening, Dag Sem, Oslo havn og Rune J. Arnøy, Narvik havn. Foto: Johanne Solheim.

- Dette er en mulighet for havnene til å markedsføre seg selv, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

- En gylden mulighet

Havneoversikten er et satsningsområde fra myndighetene, og Litsheim kaller dette en gylden mulighet for havnene til å bli en del av en omfattende tjeneste, uten å betale for det. 

Mange aktører til tross, samarbeidet har nå endt i en landsdekkende tjeneste på nett. 

- At myndighetene nå lager en havneoversikt er veldig positivt. Et sted der aktører og brukere finner all informasjon på en plass. Informasjon fra den enkelte havn blir spesielt nyttig for brukerne, mener Pia Farstad von Hall, fagleder hos KS Bedrift Havn.

Direktør Dag Sem ved terminalavdelingen til Oslo Havn gleder seg over at informasjonen fra landets havner nå systematiseres.

- Det er helt klart en utfordring å samle sammen de opplysningene som skal ut på oversikten. Den må være enkel og grei, både for brukerne og havnene, og en tjeneste folk kan bruke – det første stedet for havneinformasjon.

Oppdateringer blir også en nøkkelfunksjon for havnene. Sem poengterer at den viktigste informasjonen må ut først, så må innholdet få påfyll etter hvert.

 Havneoversikten finner du her.