Olje og gass

Videre vekst i nord

23 av 24 utvinningstillatelser fra Oljedirektoratet ligger nord for polarsirkelen.

Sist endret: 12. juni 2013

Hva påvirker utslipp av klimagasser?

Klif og SSB har analysert trender og drivkrefter bak utviklingen de siste 20 årene.

Sist endret: 15. mars 2013

- Store muligheter i Norskehavet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe om prosjektene som skal gjennomføres.

Sist endret: 14. mars 2013

Seismikk og fiskeri trenger nye regler for samhandling

- Det haster med å få på plass et rammeverk som setter næringene og myndighetene i stand til å samhandle til samfunnets beste.

Sist endret: 04. mars 2013

Kystnær oljeutvinning gir større fare for miljøskader

Olje- og energidepartementets kunnskapsinnhenting viser at petroleumsleting og -utvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja innebærer større fare for miljøskader enn i andre åpnede områder på norsk sokkel, mener Klif. Det samme gjelder for de mest kystnære områdene langs Helgelandskysten.

Sist endret: 01. mars 2013

Store muligheter for mer olje og gass

I Barentshavet forventes 30 prosent mer olje og gass enn tidligere antatt.

Sist endret: 27. februar 2013

Oljeeventyret fortsetter i nord

Statoil går for utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

Sist endret: 12. februar 2013

Oppdaterer forvaltningsplanen for Norskehavet

Det er generelt lav trafikktetthet i havområdet og prognosene kan nedjusteres.

Sist endret: 12. februar 2013

CO2-lagre i Norskehavet kartlagt

Det er mulig å lagre 5,5 gigatonn karbondioksid i Norskehavet, ifølge Oljedirektoratets nye lagringsatlas. Det er over hundre ganger mer all CO2 som ble sluppet ut i Norge i fjor.

Sist endret: 25. januar 2013

Lyse utsikter for norsk sokkel

Økt optimisme for oljenæringen i Norge. Etter gjennomgangen av sokkelåret 2012 er også Oljedirektoratet (OD) begeistret. 

Sist endret: 11. januar 2013