Havrett

Havvind inntar havområdene

Havvind gir grønn energi, men blir også en konkurrent til havområdene.

Sist endret: 26. januar 2021

Samarbeid mot fiskerikriminalitet

Kystnasjoner får nå et felles verktøy for å bekjempe fiskerikriminalitet. 

Sist endret: 14. januar 2021

Bidrar til mer effektiv havovervåkning

Verktøyet «Sporing og samhandling» gir operative etater et samlet og felles situasjonsbilde om aktiviteten på havet og langs kysten.

Sist endret: 22. januar 2020

Slik lager de kart over havbunnen

Så langt har samarbeidet MAREANO kartlagt rundt 200 000 m2, eller cirka 10 prosent av norges kontinentalsokkel.

Sist endret: 17. januar 2019

Polhavets grenser trekkes opp

 Flere arktiske kyststater har sendt inn sine forslag til avgrensninger i Polhavet.

Sist endret: 18. desember 2018

Fiskeriavtale for Polhavet

10 land har undertegnet en avtale mot uregulert fiskeri i Polhavet.

Sist endret: 18. desember 2018

Havets sju soner

Innenfor disse defineres kyststatenes rettigheter.

Sist endret: 07. desember 2018

Norges maritime grenser

Som kyststat har Norge rettigheter til ressurser i havet. Våre maritime grenser er beregnet i samsvar med FNs Havrettskonvensjon.

Sist endret: 09. oktober 2018

Mineraljakt på havets bunn

Etterspørselen etter mineraler på havbunnen er økende. Spesielt sjeldne metaller som brukes i høyteknologiske produkter.

Sist endret: 15. august 2018

SAR og beredskap i nordområda

Auka aktivitet på sjøen gjev nye utfordringar for internasjonal redningstjeneste. – Vi har dobbelt så mange hendingar på sjøen nå som for 15 år sidan.

Sist endret: 04. januar 2018
1
2
3
4
5
»