Fiskeri

Veileder for gjennomføring av seismiskk

Vil sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Sist endret: 21. juni 2013

Fisk med klimaregnskap

Norsk sjømat er noe av den mest klimavennlige maten du kan spise.

Sist endret: 18. juni 2013

Tar stadig mer torsk

Den nordøstarktisk torskebestanden er verdens største. Fangstene i norske farvann har økt og er nå større enn på flere år.

Sist endret: 10. juni 2013

Færre fiskefartøy i norsk fiskeflåte

Antall fiskefartøy har sunket kraftig siden 1995. Det er særlig blant de minste båtene at frafallet er størst.

Sist endret: 05. juni 2013

Fiskerifaglig utviklingssamarbeid

Norge er en stor fiskerinasjon med ansvar for svære havområder og viktige fiskebestander. Erfaringer fra vår lange historie med fiskeforvaltning, har i flere tiår blitt formidlet videre til utviklingsland slik at de kan utvikle og beskatte sine marine ressurser på en bærekraftig måte.

Sist endret: 22. april 2013

Internasjonale fiskeriforhandlinger

Om lag nitti prosent av norske fiskerier foregår på bestander som Norge forvalter sammen med andre kyststater. Partenes fiskekvoter fordeles i forhandlinger. 

Sist endret: 22. april 2013

Konkurranse om havet

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og forvalter et havområde som er litt over seks ganger større enn fastlands-Norge. 

Sist endret: 22. april 2013

AISSat-1 tusen dager i rommet

Den norske satellitten AISSat-1 har holdt øye med skipstrafikken fra rommet. Og oppfølgeren til suksessatellitten er allerede klar.

Sist endret: 11. april 2013

Ingen grenser under vann

”Det finnes ingen grenser under vann”, slo en kjent ubåtkaptein fast for noen år siden. Og det er slik verden er når det gjelder fiskeriforvaltning i våre havområder. Norge deler nesten all fisk med andre land som svømmer inn og ut av de ulike landenes soner. 

Sist endret: 11. april 2013

Fordeling av fiskeriressursene

Utgangspunktet for en enkelt fartøykvote er en TAC (Total Allowable Catch), eller totalkvote som Norge forhandler seg fram til med andre land om en enkel bestand. 

Sist endret: 11. april 2013