Olje og gass

Varsler ny maritim strategi

Regjeringen vil se den maritime næringen i en større sammenheng.

Sist endret: 22. april 2014

Overrasket etter tokt på havbunnen

Nye undersøkelser på bunnen av Norskehavet.

Sist endret: 13. januar 2014

Geologien bak oljeeventyret

De geologiske forutsetningene på norsk sokkel ligger godt til rette for funn av olje og gass. Slik er det ikke på fastlandet.

Sist endret: 05. november 2013

Føre-var-råd om seismikk

Havforskningsinstituttet gir årlig flere hundre høringsuttalelser til seismikksøknader. Instituttets føre-var-tilnærming er å fraråde seismisk aktivitet i aktive gyteområder og i konsentrerte gytevandringsruter. 

Sist endret: 23. september 2013

Nordligste oljefunn på norsk sokkel

Funnet i Barentshavet anslås til å være mellom 60 og 165 millioner fat olje.

Sist endret: 06. september 2013

30 år med navigasjonsvarsler

Mandag var det nøyaktig 30 år siden Kystverket første gang sendte ut et navigasjonsvarsel til sjøfarende. Varslene forebygger stadig ulykker og uønskede hendelser til sjøs.

Sist endret: 06. august 2013

Veileder for gjennomføring av seismiskk

Vil sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Sist endret: 21. juni 2013

Videre vekst i nord

23 av 24 utvinningstillatelser fra Oljedirektoratet ligger nord for polarsirkelen.

Sist endret: 12. juni 2013

Hva påvirker utslipp av klimagasser?

Klif og SSB har analysert trender og drivkrefter bak utviklingen de siste 20 årene.

Sist endret: 15. mars 2013

- Store muligheter i Norskehavet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe om prosjektene som skal gjennomføres.

Sist endret: 14. mars 2013