Miljø

Mindre miljøgifter langs kysten

Reduserte utslipp, rensetiltak og globale kjemikalieforbud har ført til at miljøtilstanden har blitt bedre mange steder. Samtidig tas det stadig i bruk nye miljøgifter uten at en kjenner konsekvensen for natur, dyr og mennesker.

Sist endret: 12. juli 2013

Treng handling mot marint søppel

Privatpersonar, næringsliv og myndigheiter må saman ta ansvar for at havet ikkje vert brukt som søppelbøtte.

Sist endret: 08. juli 2013

Ønsker mer gods fra vei til sjø

Regjeringen ønsker å overføre mer godstransport fra vei til sjø. Transport av gods til sjøs er energieffektivt med relativt lave utslipp av klimagasser.

Sist endret: 08. juli 2013

Miljødirektoratet opprettes

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat.

Sist endret: 01. juli 2013

Norskehavet forsures raskere enn andre hav

Klimaforskere har sammenliknet nye overvåkingsdata med data fra tidligere forskingstokt.

Sist endret: 26. juni 2013

Verdensrommet som verktøy i Arktis

Avhengige av trygge kommunikasjonslinjer og gode overvåkingsverktøy.

Sist endret: 25. juni 2013

Fisk med klimaregnskap

Norsk sjømat er noe av den mest klimavennlige maten du kan spise.

Sist endret: 18. juni 2013

Forskjellene mellom havområdene

Toktleder Webjørn Melle har godt håp om å kunne forklare forskjellene mellom Norskehavet, Islandshavet, Irmingerhavet og Labradorhavet.

Sist endret: 13. juni 2013

Dramatisk landskap utenfor Mørekysten

MAREANOs første kartleggingstokt på Aktivneset ved eggakanten er avsluttet. Resultatene viser et dramatisk landskap langs raskanten og ned mot dyphavet.

Sist endret: 16. mai 2013

Mer enn prikker på kartet

Bedre maritim overvåking krever at ansvarlige etater bearbeider og deler det de ser.

Sist endret: 07. mai 2013