Akvakultur

- Beste risikovurdering for fiskeoppdrett så langt

Fiskeridirektør Liv Holmefjord gir Havforskningsinstituttet ros for høy faglig kvalitet og relevans i en rapport om risikovurdering av norsk fiskeoppdrett som instituttet offentliggjorde fredag.

Sist endret: 18. januar 2013

Rekordlåg lakserøming

Ved utgangen av 2012 har Fiskeridirektoratet mottatt melding om 38.500 rømt oppdrettslaks, det lågaste talet i dette årtusenet. Samstundes er det meldt inn 133.000 rømt regnbogeaure og 55.000 rømt torsk.

Sist endret: 03. januar 2013

Sjømateksporten økte i november

Norge eksporterte sjømat for 5,6 milliarder i november. Dette er en økning på 479 millioner kroner eller ni prosent sammenlignet med november i fjor. 

Sist endret: 05. desember 2012

Norsk oppdrettsnæring

Fra hobby til avansert biologisk storproduksjon.

Sist endret: 03. mai 2012

Redskapsteknologi - NYTEK

1. januar 2012 ble det innført nye krav til teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som inngår i slike anlegg.

Sist endret: 03. mai 2012

Biomasse

For å ha kontroll med produksjonen brukes biomasse om vekten av en gitt mengde fisk oppdrettsanlegget.

Sist endret: 03. mai 2012