Bli med på utviklingen av digitale tjenester

BarentsWatch er i stadig utvikling og nå er vi på jakt etter både plattformansvarlig og en teknisk prosjektleder.

Vi bidrar til at norske hav- og kystområder blir brukt og forvaltet på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte. Noe vi gjør gjennom å etablere og videreutvikle digitale tjenester for datadeling og samhandling. For å få ytterligere fart på den jobben ønsker vi å få flere ressurser inn i avdelingen.

Plattformansvarlig

Vår nye plattformstrateg vil også jobbe på tvers av ulike tjenester i avdelingen, i tett samarbeid med et kompetent fagmiljø og fire utviklingsteam, herunder et dedikert infrastrukturteam. Effektiv og sikker plattformdrift i samspill med våre samarbeidspartnere og brukere er avgjørende. Vi søker deg som trives med høye krav til leveranser og kan snakke med både brukere, utviklere og infrastrukturressurser. Du har kanskje generell IT-drift bakgrunn og du må ha stor motivasjon for å tilegne deg kunnskap om ny teknologi. Du vil ha ansvar for at plattformene blir driftet og forvaltet med høye krav til robusthet og IKT-sikkerhet. Du vil jobbe tett med produkteiere, teknisk prosjektleder og tverrfaglige team etter smidig metodikk.

Også her vil arbeidet spenne over et bredt felt av spørsmål rundt brukerprosesser, IT-sikkerhet, personvern, operativt samvirke mellom etater og internasjonalt samarbeid. I tillegg må du kunne kommunisere din egen forståelse for IKT-sikkerhet videre til andre.

Søk på stillingen: Plattformansvarlig BarentsWatch

Teknisk prosjektleder

Den tekniske prosjektlederen vil jobbe på tvers av ulike tjenester i avdelingen, i tett samarbeid med et kompetent fagmiljø. Vi samarbeider med et 30-talls offentlige og private organisasjoner om utveksling av data. Det er stor grad av nyutvikling, og samspillet og integrasjonene med samarbeidspartnere og brukere er avgjørende for BarentsWatch.

Her har du muligheten til å ta et datautvekslingsprosjekt fra idé til å beskrive og lede utviklingen i samarbeid med utviklere hos oss. Det er viktig at du kan følge opp arbeidet både mot tjenestebrukere, våre teknologer og hos samarbeidspartnere. Du vil jobbe tett sammen med prosjektledere, plattformansvarlig, utviklere og tverrfaglige team. Arbeidet innebærer støtte til produkteiere og prosjektledere gjennom å lede bruker-, integrasjons- og tredjepartprosjekt.

Arbeidet vil spenne over et bredt felt av spørsmål rundt brukerprosesser, IT-sikkerhet, personvern, operativt samvirke mellom etater og internasjonalt samarbeid. Som teknisk prosjektleder i BarentsWatch vil du få mulighet til å jobbe etter smidig metodikk innenfor samfunnskritiske og innovative digitale tjenester. 

Søk på stillingen: Teknisk prosjektleder

BarentsWatch har 10 departement og 29 forvaltningsetater/ forskningsinstitutt som partnere, og selve utviklingsarbeidet blir utført av kommersielle leverandører gjennom offentlige innkjøp. Vi er lokalisert i Tromsø, er organisert som en avdeling i Kystverket.