Fisk

En seistim på havbunnen utenfor norskekysten. Foto: MAREANO.
En seistim på havbunnen utenfor norskekysten. Foto: MAREANO.
Norge forvalter noen av verdens største fiskestammer sammen med andre land rundt Nordøst-Atlanteren.

Mange av fiskeslagene vandrer til norskekysten for å gyte. Andre fiskearter har norske havområder som spiskammer, mens de gyter utenfor norske farvann.

Her er en oversikt over de vanligste fiskeartene norske farvann.


Vis ett utbredelseskart for alle de vanligste fiskeartene.

Det finnes rekke andre fiskearter i norske farvann. Les mer om dem på temasidene til Havforskningsinstituttet.